2021-10-27 01:32:30 Find the results of "

nghị định 158 năm 2013

" for you

Nghị định 158/2013/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính văn hóa ...

Nghị định 158/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo. ...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu... Trang chủ.

Nghị định 158/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính ...

- Nghị định 179/2013-NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường - Luật Bảo vệ môi trường - Chỉ thị 18/CT-TTg ngày 4/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý môi trường du lịch, đảm bảo an ninh an toàn cho khách du lịch

Nghị định 158/2013/NĐ-CP VPHC lĩnh vực văn hóa thể thao du ...

Nghị định 158/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo

Nghị định 158/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013

Nghị định 158/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo.

Nghị định 150/2013/NĐ-CP sửa đổi 158/2007/NĐ-CP danh mục vị ...

Nghị định 150/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 158/2007/NĐ-CP quy định danh mục vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công, viên chức

Nghị định 158/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật khoáng sản

Nghị định này sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3, khoản 1 Điều 6, điểm b khoản 2 Điều 16; bổ sung khoản 4 Điều 15 Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản; sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3, Điều ...

Nghị định 157/2013/NĐ-CP năm 2013 quy định xử phạt vi phạm ...

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 12 năm 2013. 2. Nghị định này thay thế Nghị định số 99/2009/NĐ-CP ngày 02 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ v ề x ử phạt v i phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản. Điều 32.

Hệ thống văn bản pháp quy Chính phủ - chinhphu.vn

Quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật: 85/2021/NĐ-CP: 25/09/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về thương mại điện tử

Nghị định 18/2013/NĐ-CP tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với ...

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 4 năm 2013, thay thế Nghị định số 25/2006/NĐ-CP ngày 10 tháng 03 năm 2006 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ đang phục vụ trong lực lượng Công an nhân dân.

Danh mục 225 Luật, Bộ Luật của Việt Nam

Luật phòng, chống thiên tai năm 2013. Hiệu lực: 01/05/2014. Tình trạng: Còn hiệu lực. 71. Luật khoa học và công nghệ năm 2013. Hiệu lực: 01/01/2014. Tình trạng: Còn hiệu lực. 72. Luật phòng, chống khủng bố năm 2013. Hiệu lực: 01/10/2013. Tình trạng: Còn hiệu lực. 73.